Din indkøbskurv er tom

Dankort, Visa/DankortVISA ElectronMasterCardVISA Maestro MobilePay

Fragt

Fragtfri levering
ved ordrer over 600,-

Facebook

PDF produktblade

Prolan heavy lanolin spray -SE VIDEO-

139,00 DKK

stk.

Prolan heavy lanolin spray 500 ml

Produktet til de sværere  smøre og korrosionsbeskyttelses opgaver. 
 
 

Den fantastiske opfindelse Prolan er baseret på ren lanolin. Produktet giver en særdeles god korrosions beskyttelse og stopper al form for påbegyndt korrosion.

Meget høj smøreevne samt god vedhæftning på hurtigt bevægelige dele.

Prolan beskytter alle former for elektriske installationer imod vand, krybestrøm og adskiller elektriske installationer op til 70 kW.

Særdeles modstandsdygtig overfor salt.

Prolan er fødevare godkendt H1, i højeste klasse.

.

 


 

Produkt datablad
1. Produktet
Prolan aerosol (medium og heavy)
Art. nr.: 140117, 90heavy05sp, 90medium05sp, 140118
Pr. nr.: 2029115
Produkt kategori: Smøremidler
Produktets anvendelse: Smøremiddel og korrosionsbeskyttelse
Emballage typer: 0,5 ltr. aerosol
 
2. Producent
Denrex Aps
Attention:   Adresse: Daniavej 33
Postnr.: 9550 By: Mariager
Stat:   Land:  
Telefon: 24428188 Telefax:  
Email: ln@denrex.com Web: www.denrex.com/
 
3. Fareidentifikation
EU klassificering:
Yderst brandfarlig
     
  Malkode: IA
  Msystem farefarve:
  R sætninger:
  • Yderst brandfarlig.
  S sætninger:
  • Opbevares utilgængeligt for børn.
  • Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosoltåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).
  • Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
  • Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
  • Må kun bruges på steder med god ventilation.
  • Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.
  • Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.
 
CLP mærkningselementer:
Ingen mærkningselementer opført
 
4. Produktets indhold
Kræftfremkaldende stoffer? Nej
   
   

Uønskede stoffer/ Stoffer på Effektlisten? Nej
   
   

Opløsningsmidler? Ja
Hvis ja, hvilke:
naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung; Lavtkogende hydrogeneret nafta; [En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved at behandle en råoliefraktion med hydrogen i tilstedeværelse af en katalysator. Den består af carbonhydrider, overvejende C6 til og med C13, med kogeinterval omtrent fra 65 °C til 230 °C (149 ºF til 446 ºF).] H-AT, P (Cas nr.: 64742-48-9) / Grænseværdi: 25,000 ppm.
Ca. indhold af VOC i produktet: 25%

Yderligere info:
Klassifikationsrelateret information om indgående stoffer:
- Produktet indeholder stoffer som afgiver dampe der kan bevirke sløvhed eller svimmelhed

Øvrig produktinformation:
- Produktet er omfattet af ADR konventionen
- Produktet kan være relevant i forhold til ATEX (eksplosiv atmosfære)

Kommentarer til SDB:
- Sikkerhedsdatabladet er ikke konformt med REACH, bilag II

Oplysninger om farvekodning:
- Farefarve GUL på grund af produktklassifikation
- Farefarve GUL på grund af SDB standard
 
5. Sikkerhedsdatablad
Dato for sikkerhedsdatablad: 21-08-2012
Sikkerhedsdatabladets standard? Mangelfuld
Øvrige kommentarer: