Din indkøbskurv er tom

Kølervæske Forblandet 50/50 1 Liter

77,00 DKK

stk.

Forblandet kølervæske 50/50 1 Liter

Kølervæske Forblandet  50/50 1 Liter

 

V808510
Beskrivelse: Kølervæske 50/50 1L
  Forblandet kølervæske
  Skifteintival: 5 år
  GM B0400240, BS6580, G11, G12+
  1 Litter
  Blandbart med alle produkter på markedet
Farve Rød
  Specifikation: ASTM D3306, D4985, SAE J1034, J814C, J1941

 

Produkt datablad
1. Produktet
Valvoline Maxlife AFC 50/50
Art. nr.: 56184, V56181, V808508, V56183, V808506, V808507, EDV808507, EDV808506, EDV808510, EDV808509, EDV808508, EDV56183, V808510
Pr. nr.: 2212083
Produkt kategori: Kølervæsker
Produktets anvendelse: Kølemiddel og frostvæske.
Emballage typer: 1 ltr. dunk, 5 ltr. dunk, 20 ltr. dunk, 60 ltr. tromle, 200 ltr. tromle, 208 ltr. tromle

 

2. Producent
Valvoline Europe, Division of Ashland Inc.
Attention: Ineke van Ballegooijen Adresse: Stationsweg 43
Postnr.: 3331 LR By: Zwijndrecht
Stat:   Land: Holland
Telefon: +31 78 62 55 900 Telefax: +31 78 62 55 955
Email: ivanballegooijen@ashland.com Web: http://www.valvolineeurope.com

 

3. Fareidentifikation
EU klassificering:
Sundhedsskadelig
     
  Malkode: IA
  Msystem farefarve:
  R sætninger:
  • Farlig ved indtagelse.
  S sætninger:
  • Opbevares utilgængeligt for børn.
  • Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.
  • Undgå indånding af dampe.
  • Undgå kontakt med huden.
  • Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
  • Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.
 
CLP mærkningselementer:
Ingen mærkningselementer opført

 

4. Produktets indhold
Kræftfremkaldende stoffer? Nej
   
   

Uønskede stoffer/ Stoffer på Effektlisten? Nej
   
   

Opløsningsmidler? Ja
Hvis ja, hvilke:
1,2-ethandiol; ethylenglycol; glykol (Cas nr.: 107-21-1) / Grænseværdi: 10,000 ppm.
2,2'-oxydiethanol; diethylenglycol (Cas nr.: 111-46-6) / Grænseværdi: 2,500 ppm.
Ca. indhold af VOC i produktet: 58,75%

Yderligere info:
Klassifikationsrelateret information om indgående stoffer:
- Indeholder et eller flere stoffer der kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet
- Indeholder giftige stoffer mærket T eller Tx
- Indeholder reproduktionsskadende og/eller mutagene stoffer

Oplysninger om farvekodning:
- Farefarve RØD på grund af stofindhold

 

5. Sikkerhedsdatablad
Dato for sikkerhedsdatablad: 11-06-2012
Sikkerhedsdatabladets standard? Ok
Øvrige kommentarer: